Wat is Meiso Shiatsu

“De gebruikelijke vertaling van het woord Meiso is meditatie. Mei heeft echter een veel diepere en bredere betekenis. Het integreert verleden, heden en toekomst, alsook het fysische en metafysische. Meiso is een holistische en uitgebalanceerde perceptie. De geest wordt vrij van oppervlakkige en onnodige gedachte. Er wordt een toestand van totale concentratie bereikt, waarbij wij ons van alles bewust zijn, maar nergens aan gehecht zijn (mu shin). Dit is de toestand van dhyana. De geest wordt heel rustig, helder en transparant. Geest en lichaam werken nu als een geheel. De geest kan de realiteit zien van elke situatie op een holistische manier, zonder gehechtheden te vormen. Lichaam en geest zijn dan vrij. Meditatie is ook een training in introspectie (onderzoeken van het innerlijk) in het luisteren naar de stem en de wijsheid van de levenskracht.”

Masahiro Oki (grondlegger van de Oki do Yoga, de basis van Meiso shiatsu)

 

“Meiso Shiatsu is een praktijk van holistische therapie met als basis het geven van druk. Deze druk wordt gebruikt als instrument om de Levenskracht en zelf-helende capaciteit, die in iedereen aanwezig is, op te wekken. Dit kan iemand realiseren wanneer het herstelde fysieke evenwicht in harmonie is met de evolutie van zijn/haar geest-hart conditie, in een bewust proces van educatie naar gezondheid. Daarom beperkt Meiso Shiatsu zich niet alleen maar tot het gebruik van technieken om een symptoom of klachten te elimineren. Het doel is om richting te geven aan het individu naar een holistische harmonieuze conditie, wat betekent therapie te transformeren naar een proces van onderzoek in de richting van begrip van het leven en zijn natuurlijke wetten. Het gebied van studie van Meiso Shiatsu is het leven zelf.
Er over te denken als een methode of practische stijl haalt de waarde omlaag en maakt het onmogelijk om de essentie te begrijpen. De studie van Meiso Shiatsu is gebaseerd op ieders individuele capaciteit om door middel van een bewuste en oorspronkelijke beoefening de drie fundamentele principes te realiseren, welke karakteristiek zijn voor het geven van natuurlijke druk, en deze te verifiëren:
– loodrecht, gerelateeerd aan de adem
– constant, gerelateerd aan fysieke stabiliteit en gevoeligheid
– geconcentreerd, gerelateerd aan een positieve houding van geest-hart”.

Yuji Yahiro

Yugi Yahiro

Al meer dan 25 jaren is zijn naam gerelateerd aan de geschiedenis en verspreiding van shiatsu in Italië en Europa. Meiso Shiatsu manifesteert de evolutie van zijn denken en spirituele onderzoek, en levert als instrument een bijzondere en fundamentele bijdrage aan hen die shiatsu beoefenen. Maar vooral voor hen die de harmonie van lichaam en geest-hart studeren als een educatie-methode tot mens-zijn.

 

Op dit moment, als gevolg van uitbreiding van zijn onderzoek, heeft hij de stichting “Oki do Earth & Human Harmony Project” opgericht, welke zich bezig houdt met de onvoorwaardelijke dienstverlening d.m.v. verschillende projekten in Italie, India, Marocco en Japan, en is hij grondlegger van de “Vrije Universiteit van Oki do Mikkyo Yoga” , een plek waar veel men-sen uit verschillende landen sinds 1975 komen om het leven te studeren d.m.v. persoon-lijke en professionele training op verschillende gebieden, waarvan er een Meiso Shiatsu is. De Vrije Universiteit is gevestigd in Colbordolo, Italie, Via Nazionale 238/a 61022 Colbordolo(PU). www.okido.it

E: info@okido.it
T. 0039 0721 495250