Opleiding

Opleiding Meiso Shiatsu

Basiscursus Meiso shiatsu

Je kunt als voorbereiding op de school eerst een basiscursus doen. Ook voor mensen die de school niet willen doen staat de basiscursus open.
Deelname aan de cursus wordt in mindering gebracht op de opleiding als je besluit om daaraan deel te nemen.

Meiso Shiatsu basiscursus – wat leer je:

Je maakt kennis met de 3 uitgangspunten:

 • correcte stabiele lichaamshouding met behulp van diverse okido / meiso yoga-oefeningen
 • gevoeligheid van jouw lichaam met behulp van training van de ademhaling
 • positief denken om richting te geven aan jouw doel.

Voor wie is de basiscursus bestemd:

 • Voor iedereen die op zoek is naar handvatten om zelf rust te creëren op het moment dat het nodig is
 • Voor iedereen die harmonie wil vinden, in zichzelf en met anderen
 • Voor iedereen die zich wil inspannen om zich te kunnen ontspannen
 • Voor iedereen die Meiso Shiatsu therapeut wil worden.

Almere:
Vera Carbaat: 0644722501 – vjcarbaat@hetnet.nl

Amsterdam:
Mieke van Eijndhoven: 0627062659 – meijndho@kpnmail.nl

Lochem:
Ronald Boin: 0615505981 – ronaldboin@gmail.com


Inhoud van de opleiding
De bewuste training van de therapeut en de studie van druk toepassen, gerelateerd aan de natuurlijke principes van:

Ademhaling en het loodrechte karakter van de druktoepassing

 • het bewuste gebruik van de ademhaling ( buik- borst en complete ademhaling)
 • harmonie van het zenuwstelsel en de relatie met de ademhaling
 • behandeling met een lange en diepe ademhaling
 • katà van de ademhaling
 • behandeling met ki ai druktoepassing
Het ontwikkelen van Tanden en het constante karakter van de druktoepassing
 • ontwikkeling van kracht in het tanden
 • training van de fysieke druktoepassing vanuit het tanden
 • katà van de bloed- en lymfecirculatie
 • katà van de gewrichten
Het realiseren van Positief denken en het geconcentreerde karakter van de druktoepassing
 • Nen druktoepassing ( de kracht van de verbeelding)
 • harmonie van geest en hart met elkaar en de ontwikkeling van positief denken
 • katà van druk toepassen
 • behandeling van het hormoon stelsel
 • magnetische behandeling van harmonisatiepunten
De fundamenten van behandelen
Keiraku, de energetische meridianen (vlg. meester Masunaga)
 • ontwikkeling van de gevoeligheid voor de energiestroom van meridianen
 • behandeling in strekking en torsie van de meridianen op armen en benen
Kei ketsu, de vitale punten (vlg. meester Namikoshi)
 • studie, lokalisering en het gebruik van vitale punten
 • de bovenste en onderste extremiteiten, schouders en nek, heupen en rug, de buik, borst en hoofd
Communicatie zones ( vlg. meester Yahiro)
 • de vijf elementen theorie
 • studie en behandeling van de communicatie zones
 • katà van de interne organen
 • de behandeling van de buik
Harmonisatiepunten (vlg. meester Yahiro)

de katà van de harmonisatiepunten

Diagnose en totale harmonisatie
Diagnose en behandeling van de buikorganen in relatie tot familiebetrekkingen
 • diagnose van de buik in relatie tot familiebetrekkingen
 • anpuku en anma
 • de principes van Kyo-Jitsu, Ho-Sha, opladen en ontladen
 • diagnose en behandeling van de voeten
Harmonisatie van het zenuwstelsel
 • diagnose en behandeling van de rug
 • katà van de ruggengraatcorrectie
 • harmonisatie van de lichaamshouding
Harmonisatie van het hormonaal stelsel
 • magnetische behandeling
 • harmonisatie van de chakra’s
 • druktoepassing van het gebed

Katà van de mini complete behandeling

Anatomie, fysiologie en pathologie
 • gebruik van spierligging
 • botlokalisering
 • orgaanlokalisering en –werking

Reguliere Anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam

Deze examens kunnen via de NVST gedaan worden. De NVST, Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten is een beroepsvereniging waar je je als Meiso Shiatsu therapeut bij kunt aansluiten na het behalen van de bovengenoemde examens. Een beroepsvereniging geeft de mogelijkheid tot vergoeding van een deel van de behandeling en geeft de patiënt de mogelijkheid tot het kiezen van een goede therapeut.

Er wordt binnen de opleiding studie tijd voor deze examens gereserveerd.

Zie verder www.nvst.nl

De Nederlandse Professionele School voor Meiso Shiatsu is lid en erkend door de Associazione Meiso Shiatsu international, wiens taak het is om de studie en praktijk van Meiso Shiatsu te bevorderen en verspreiden en die samen werkt om te kwaliteit wat aangeboden wordt te handhaven, zowel binnen als buiten Italië.


Curriculum van de opleiding

De school wordt doorlopen in drie jaar tijd.
Elk schooljaar loopt van september t/m juli.

 • Elk schooljaar omvat 5 weekenden, september, november, januari, maart en mei
  elk weekend begint op vrijdag van 20.30 uur tot 23.00
  op zaterdag van 6.30 uur tot 20.30
  op zondag van 6.30 uur tot 14.00

Totaal aantal uren per weekend, 24 uur, per jaar, 120 uur

 • Elk schooljaar omvat een intensieve residentiële week, in de maand juli.
  Van maandag 16.00 tot zondag 16.00

Totaal aantal uren per jaar: 100 uur.

Gedurende de residentiële week worden de examens afgenomen waar ook de 1ste jaars aan meedoen voor verbetering van de handelingen en om ervaring op te doen.

 • Elk schooljaar heeft wekelijkse lessen en oefendagen.
  De wekelijkse lessen zijn vanaf oktober t/m juni
  van 18.30 uur tot 21.00 uur en bestaan uit herhaling en verdieping van wat is aangeboden gedurende het residentiële weekend.

Totaal 128 lesuren per jaar.

 • Elk schooljaar heeft 2 oefendagen Deze zijn in december en april van 10.00 uur tot 18.00 uur, en zijn helemaal gericht op het praktiseren van de Kata’s.

Totaal 16 lesuren per jaar.

De weekenden vinden plaats in Amsterdam
De lessen en oefendagen vinden plaats in Amsterdam
De week vindt plaats in Italië of Nederland.

Gedurende de drie studiejaren besteedt de student 300 uur aan behandelingen, welke gedocumenteerd worden in het zgn. ‘praktijkdagboek’, met de volgende criteria:
wat heb ik gedaan, hoe is het gegaan, wat heb ik geleerd, of waar heb ik een vraag over.
Het geheel van de studie bestaat uit 1392 lesuren waarvan 300 behandeluren door de student zelf te regelen.

Meiso Shiatsu als persoonlijk studieprogramma

Omdat de studie en de praktijkoefeningen in de eerste plaats gericht zijn op het verbeteren van de persoonlijke conditie en de kwaliteit van leven, is het mogelijk deel te nemen aan het studieprogramma zonder het doel Meiso Shiatsu-therapeut te willen worden. De student die voor deze variant kiest is vrijgesteld van:

 • 300 behandeluren
 • deelname aan praktijkdagen
 • scholing van de medische basisvakken
 • praktijktesten
 • scripties
 • het examen

De student neemt wel deel aan de wekelijkse lessen!

Na voltooiing van dit persoonlijke Meiso Shiatsu-studieprogramma ontvangt de student een certificaat van deelname waaraan geen enkele waarde op professioneel niveau toegekend is.
Exacte uitvoering van het persoonlijke Meiso Shiatsu-studieprogramma zal de verantwoordelijke van de School persoonlijk met de student bespreken. Mocht de student alsnog beslissen het volledige studieprogramma van de School te willen volgen en daarmee professioneel erkend kan zijn, dient de student dit uiterlijk voor het verstrijken van het derde studieweekend van het eerste jaar kenbaar te maken aan de verantwoordelijke van de School.

Meiso Shiatsu voor beroepsbeoefenaars

Beroepsbeoefenaars van alternatieve geneeswijzen kunnen ook afzonderlijk aan een lesweekend deelnemen. Indien zij aan tien lesweekenden en twee zomerweken deelnemen, een scriptie en 150 behandelverslagen schrijven gerelateerd aan hun Meiso Shiatsu praktijkoefening, kunnen zij ook het diploma behalen.

Aan te schaffen readers:

Meiso Shiatsu door Yuji Yahiro
anatomie, fysiologie en pathologie samengesteld door N.V.S.T.
zie boeken

Totale kosten per jaar € 2500,- Dit is inclusief readers, lessen, weekenden, week, oefendagen. Het bedrag kan in 5 termijnen betaald worden.

Erkenning en certificatie: is geboden door de Vrije Universiteit Oki do Mikkyo Yoga op basis van voltooiing van het curriculum en een eindexamen. Het examen bestaat uit een praktisch en theoretisch gedeelte. Samen met de erkenning van “Meiso Shiatsu Therapeut” ontvangt de student de kwalificatie van 1e Dan. Deze Dan stelt je in de gelegenheid om verder te studeren binnen de “Academie van Meiso Shiatsu, Holistische gezondheid en Ki” in Colbordolo, Italie.
In totaal zijn er 5 Dans te behalen.

Apart hiervan worden examens voor de reguliere medische basisvakken gedaan.
Na het behalen van alle examens ben je erkend Meiso Shiatsu therapeut en kun je je aansluiten bij de beroepsvereniging N.V.S.T.

Voor verdere informatie kun je terecht bij de coördinator.

Mieke van Eijndhoven

Mail:  meijndho@kpnmail.nl
Tel: 0627062659