Contact

Mieke van Eijndhoven / ‘Binnen is het warm’ – Mail

Telefoon: 0627062659
Adres: Nassauplein 43, 1052 AH Amsterdam
Bank: NL06ABNA0499530179 t.n.v. M.v. Eijndhoven

K.v.k.: 34378293   BTW-id NL00127522B18
Beroepsverenigigng N.V.S.T: L 2317
Koepel R.B.C.Z: 107134R
AVG verklaring ligt ter inzage in de praktijk

klacht-en tuchtrecht: ga naar  www.nvst- informatie- klachtenprocedure

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer:
Bus 18 en 21- halte Haarlemmerplein
Tram 5 halte Nassaukade en tram 3 halte Haarlemmerplein

Parkeren: op aanvraag kan een gastentarief berekend worden