Boeken

Correctieve oefeningen in Okido yoga

Correctieve oefeningen in Okido yoga

Klinkt saai maar is het absoluut niet, een oefenboek met veel belangrijke Oki do yoga oefeningen en heel veel foto’s. Fijn om thuis na te kijken en te doen natuurlijk. Wij doen oefeningen uit het boek veel in de les. Boek kost € 29,-
( porto Nederland, € 4,15, porto Europa € 9,80)
Bankrekeningnummer NL06ABNA049.95.30.179 t.n.v. M. van Eijndhoven te Amsterdam. Nadat adresgegevens en geld zijn overgemaakt wordt het boek toegestuurd.
Dank je wel!

Als je meedoet aan de les is er 40 % korting, dus € 17,40


Meiso Shiatsu – Therapie en educatie voor gezondheid en een humane evolutie

Meiso shiatsu

Dit studieboek is zeer de moeite waard. Zowel vanwege de diverse trainingen voor therapeuten zelf, als de vele nieuwe technieken die erin vermeld staan.

De training van de therapeut zelf is typerend voor Meiso Shiatsu. Hierdoor krijgt elke gebruikte, nieuwe of bekende techniek een paar dimensies extra.

Bijvoorbeeld de training van verbeelding, die de geconcentreerdheid in druk tot een hoogtepunt voert.

Ook andere mentale training, zoals het je onthouden van voedsel en het trainen van dankbaarheid, zijn van groot belang voor het vergroten van de hartdimensie om optimaal te kunnen geven. Uiteindelijk ligt het hart aan de basis van elke goede Shiatsu therapeut. Voor dit soort training is de theorie terug te vinden in het boek Meditatie Yoga, geschreven door Masahiro Oki. Binnenkort te verschijnen in nieuwe editie.

Voor bovengenoemde trainingen is structuur en discipline nodig. Voor meer informatie over de Meiso Shiatsu opleiding – klik hier.

Het Meiso Shiatsu boek is te bestellen via de mail. Stuur jouw naam en adresgegevens naar: meijndho@kpnmail.nl en maak geld over naar: Bankrekeningnummer NL06ABNA049.95.30.179 t.n.v. M. van Eijndhoven te Amsterdam,
Kosten boek € 25,-
Porto Nederland € 3,65, porto Europa € 9,80).  Na overmaking van het totale bedrag wordt het boek toegestuurd.
Dank je wel!

Mieke van Eijndhoven, Coördinator Meiso Shiatsu School Nederland